Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών

Νέα ιστοσελίδα για τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) του Τμήματος Πληροφορικής ΑΠΘ

A few words

Το Τμήμα Πληροφορικής της Σχολής Θετικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης παρουσιάζει τα νέα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) του Τμήματος, δίνοντας ταυτόχρονα σε όλους τους ενδιαφερόμενους φοιτητές να δηλώσουν ενδιαφέρον στα Π.Μ.Σ. που τους ενδιαφέρουν.

Το τμήμα προσφέρει μεταπτυχιακές σπουδές από το ακαδημαϊκό έτος 2003 – 2004, ενώ από το ακαδημαϊκό έτος 1998 – 1999 προσφέρει το Διατμηματικό Π.Μ.Σ. Ιατρικής Πληροφορικής σε συνεργασία με τα τμήματα Ιατρικής και Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του ΑΠΘ.

The Project

Στόχος του έργου ήταν η δημιουργία μίας δυναμικής, user-friendly και mobile-friendly ιστοσελίδας που θα παρουσιάζει τα νέα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) του Τμήματος Πληροφορικής ΑΠΘ.

Η νέα ιστοσελίδα δίνει τη δυνατότητα σε όλους τους ενδιαφερόμενους φοιτητές να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για τα Π.Μ.Σ. που τους ενδιαφέρουν, συμπληρώνοντας τις αντίστοιχες φόρμες εκδήλωσης ενδιαφέροντος, καθώς επίσης να βρουν και χρήσιμες πληροφορίες για τα διαθέσιμα Π.Μ.Σ.

Η νέα ιστοσελίδα για τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Πληροφορικής ΑΠΘ, δημιουργήθηκε με τη χρήση των τελευταίων τεχνολογιών διαδικτύου (HTML5, CSS3) και κάνει χρήση του Responsive Design ώστε να είναι προσβάσιμη από όλες τις συσκευές (smartphones, tablets και υπολογιστές).

Info

Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ

Νέα ιστοσελίδα για τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) του Τμήματος Πληροφορικής ΑΠΘ

Country: Ελλάδα

Services: Responsive Website
Δημιουργία custom θέματος για το WordPress
Δημιουργία custom προσθέτου για το WordPress

Website: http://msc.csd.auth.gr/

Contact us now in order to find the best solution that will fit your needs.