Πρόσθετο Ηλεκτρονικών Αιτήσεων Φοιτητών

WordPress plugin για τις ηλεκτρονικές αιτήσεις φοιτητών για τα Π.Μ.Σ. του Τμήματος Πληροφορικής ΑΠΘ

A few words

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) του Τμήματος Πληροφορικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης λειτούργησε για πρώτη φορά την ακαδημαϊκή χρονιά 2003-2004.

Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων στο Π.Μ.Σ. του τμήματος από τους ενδιαφερόμενους φοιτητές ήταν η εξής:

 1. Υποβολή απαιτούμενων δικαιολογητικών με φυσική παρουσία στη γραμματεία του τμήματος
 2. Έλεγχος όλων των δικαιολογητικών από τη γραμματεία
 3. Καταχώριση αιτήσεων στο σύστημα από τη γραμματεία

Από το ακαδημαϊκό έτος 2017 – 2018 όλο αυτό αλλάζει καθώς το Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ αποκτά μία νέα υπηρεσία που θα κάνει τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων στο Π.Μ.Σ. πιο εύκολη και γρήγορη.

The Project

Στόχος του συγκεκριμένου έργου είναι η δημιουργία μίας νέας υπηρεσίας που θα εξυπηρετεί τόσο τους ενδιαφερόμενους φοιτητές όσο και τη γραμματεία. Για την υλοποίηση του έργου επιλέχθηκε το WordPress CMS, ενώ η δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων παρέχεται μέσω ενός custom προσθέτου για το WordPress.

Συγκεκριμένα, η νέα υπηρεσία υποβολής αιτήσεων στο Π.Μ.Σ. του Τμήματος Πληροφορικής ΑΠΘ δίνει τη δυνατότητα στους ενδιαφερόμενους φοιτητές να:

 • Υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους, χωρίς να χρειαστεί να καταθέσουν κάποια δικαιολογητικά με φυσική παρουσία στη γραμματεία του τμήματος
 • Ελέγχουν και επεξεργάζονται τα στοιχεία και την αίτησή τους
 • Οριστικοποιούν την αίτησή τους
 • Ενημερώνονται για τις ημερομηνίες έναρξης και λήξης υποβολής των αιτήσεων
 • Κατεβάζουν (download) την αίτησή τους σε μορφή PDF

Παράλληλα, η υπηρεσία δίνει τη δυνατότητα στη γραμματεία του τμήματος να:

 • Ελέγχει τις ηλεκτρονικές αιτήσεις των φοιτητών σε πραγματικό χρόνο
 • Επεξεργάζεται / Διορθώνει τις αιτήσεις
 • Ειδοποιείται μέσω email για την καταχώρηση νέων αιτήσεων
 • Κατεβάζει (download) τις αιτήσεις σε μορφή PDF
 • Ορίζει τις ημερομηνίες κατά τις οποίες οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους μέσω της υπηρεσίας

Επιπλέον, η υπηρεσία χρησιμοποιεί ένα mobile-friendly και user-friendly σχεδιασμό ώστε να είναι δυνατή και εύκολη η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων από όλες τις συσκευές.

Info

Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ

WordPress plugin για τις ηλεκτρονικές αιτήσεις φοιτητών για τα Π.Μ.Σ. του Τμήματος Πληροφορικής ΑΠΘ

Country: Ελλάδα

Services: Πρόσθετο για το WordPress
Responsive Website

Contact us now in order to find the best solution that will fit your needs.