Ερευνητικό Έργο ECARLE

Ιστοσελίδα για το ερευνητικό έργο ECARLE (Exploitation of Cultural Assets with computer-assisted Recognition, Labeling and meta-data Enrichment)

Λίγα Λόγια

Το έργο ECARLE (Exploitation of Cultural Assets with computer-assisted Recognition, Labeling and meta-data Enrichment – Αξιοποίηση πολιτισμικού αποθέματος με τη χρήση υποβοηθούμενης αναγνώρισης, ανάλυσης, επισήμανσης και εμπλουτισμού τεκμηρίων) έχει ως βασικó στóχο τη δημιουργία μιας καıνοτόμου πληροφορıακής εφαρμογής τεκμηρίωσης που θα δίνει την ευκαιρία σε οργανισμούς και βιβλιοθήκες να εμπλουτίσουν με ελάχıστο κόπο το ήδη ψηφιοποιημένο τους υλικó με επιπλέον μεταδεδομένα, βελτιώνοντας έτσι την δıαλεıτουργıκότητα, την επαναχρησıμοποίηση αλλά και την βέλτıστη δıάθεσή του στο ευρύτερο κοινó αλλά και στον εξειδικευμένο ερευνητή.

Πληροφορίες

Intelligent Systems Lab

Ιστοσελίδα για το ερευνητικό έργο ECARLE (Exploitation of Cultural Assets with computer-assisted Recognition, Labeling and meta-data Enrichment)

Χώρα: Ελλάδα

Εργασίες: Responsive Website
Custom WordPress Theme

Ιστοσελίδα: http://ecarle.web.auth.gr/

Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας ώστε να βρούμε μαζί τη λύση που ταιριάζει καλύτερα στις ανάγκες της επιχείρησής σας.