Π.Μ.Σ. Δίκτυα Επικοινωνιών και Ασφάλεια Συστημάτων

Ιστοσελίδα για το νέο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών "Δίκτυα Επικοινωνιών και Ασφάλεια Συστημάτων" του Τμήματος Πληροφορικής ΑΠΘ

Λίγα Λόγια

Το Π.Μ.Σ. «Δίκτυα Επικοινωνιών και Ασφάλεια Συστημάτων” αποσκοπεί στην προαγωγή της γνώσης, την ανάπτυξη της έρευνας και στην κατάρτιση επιστημόνων υψηλού επιπέδου σε θέματα αιχμής των Δικτύων Επικοινωνιών και της Ασφάλειας Συστημάτων, καθώς και την αναβάθμιση της έρευνας στις παραπάνω επιστημονικές περιοχές με παραγωγή αποφοίτων που θα μπορούν να καλύψουν με επιτυχία θέσεις του Ιδιωτικού και Δημοσίου Τομέα καθώς επίσης και θέσεις σε Ερευνητικά και Εκπαιδευτικά Ιδρύματα.

Ο σκοπός του Π.Μ.Σ. «Δίκτυα Επικοινωνιών και Ασφάλεια Συστημάτων” Α.Π.Θ. εκπληρώνεται με την παρακολούθηση οργανωμένων μεταπτυχιακών μαθημάτων και την εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας σύμφωνα με τα διεθνή ακαδημαϊκά πρότυπα που εγγυώνται την εξειδίκευση και κατάρτιση σε μία από τις κατευθύνσεις που προαναφέρθηκαν.

Το Έργο

Στόχος του έργου ήταν η δημιουργία μίας δυναμικής, user-friendly και mobile-friendly ιστοσελίδας που θα παρουσιάζει όλες τις πληροφορίες σχετικές με το νέο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών “Δίκτυα Επικοινωνιών και Ασφάλεια Συστημάτων”, του Τμήματος Πληροφορικής ΑΠΘ.

Η νέα ιστοσελίδα δίνει τη δυνατότητα σε όλους τους ενδιαφερόμενους φοιτητές να βρουν πληροφορίες σχετικά με τον εσωτερικό κανονισμό του ΠΜΣ, τους διδάσκοντες, τα μαθήματα ανά εξάμηνο σπουδών καθώς και τις ανακοινώσεις που αφορούν το ΠΜΣ.

Η ιστοσελίδα του ΠΜΣ “Δίκτυα Επικοινωνιών και Ασφάλεια Συστημάτων” του Τμήματος Πληροφορικής ΑΠΘ, δημιουργήθηκε με τη χρήση των τελευταίων τεχνολογιών διαδικτύου (HTML5, CSS3) και κάνει χρήση του Responsive Design ώστε να είναι προσβάσιμη από όλες τις συσκευές (smartphones, tablets και υπολογιστές).

Πληροφορίες

Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ

Ιστοσελίδα για το νέο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών "Δίκτυα Επικοινωνιών και Ασφάλεια Συστημάτων" του Τμήματος Πληροφορικής ΑΠΘ

Χώρα: Ελλάδα

Εργασίες: Responsive Website
Custom WordPress Theme
Custom WordPress Plugins

Ιστοσελίδα: https://cnss.csd.auth.gr

Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας ώστε να βρούμε μαζί τη λύση που ταιριάζει καλύτερα στις ανάγκες της επιχείρησής σας.