Π.Μ.Σ. Ψηφιακά Μέσα – Υπολογιστική Νοημοσύνη

Ιστοσελίδα για το νέο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών "Ψηφιακά Μέσα - Υπολογιστική Νοημοσύνη" του Τμήματος Πληροφορικής ΑΠΘ

Λίγα Λόγια

Το Π.Μ.Σ. στα «Ψηφιακά Μέσα-Υπολογιστική Νοημοσύνη» έχει ως αντικείμενο τη δημιουργία εξειδικευμένων στελεχών υψηλού επιπέδου σε θέματα αιχμής της Πληροφορικής και ειδικότερα στους τομείς των Ψηφιακών Μέσων και της Υπολογιστικής Νοημοσύνης και την αναβάθμιση της έρευνας στους συγκεκριμένους τομείς, ώστε οι απόφοιτοί του να καλύπτουν με επιτυχία προκηρυσσόμενες θέσεις του Ιδιωτικού και Δημοσίου Τομέα και να στελεχώνουν Ερευνητικά και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα.

Το Έργο

Στόχος του έργου ήταν η δημιουργία μίας δυναμικής, user-friendly και mobile-friendly ιστοσελίδας που θα παρουσιάζει όλες τις πληροφορίες σχετικές με το νέο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών “Ψηφιακά Μέσα – Υπολογιστική Νοημοσύνη”, του Τμήματος Πληροφορικής ΑΠΘ.

Η νέα ιστοσελίδα δίνει τη δυνατότητα σε όλους τους ενδιαφερόμενους φοιτητές να βρουν πληροφορίες σχετικά με τον εσωτερικό κανονισμό του ΠΜΣ, τους διδάσκοντες, τα μαθήματα ανά εξάμηνο σπουδών καθώς και τις ανακοινώσεις που αφορούν το ΠΜΣ.

Η ιστοσελίδα του ΠΜΣ “Ψηφιακά Μέσα – Υπολογιστική Νοημοσύνη” του Τμήματος Πληροφορικής ΑΠΘ, δημιουργήθηκε με τη χρήση των τελευταίων τεχνολογιών διαδικτύου (HTML5, CSS3) και κάνει χρήση του Responsive Design ώστε να είναι προσβάσιμη από όλες τις συσκευές (smartphones, tablets και υπολογιστές).

Πληροφορίες

Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ

Ιστοσελίδα για το νέο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών "Ψηφιακά Μέσα - Υπολογιστική Νοημοσύνη" του Τμήματος Πληροφορικής ΑΠΘ

Χώρα: Ελλάδα

Εργασίες: Responsive Website
Custom WordPress Theme
Custom WordPress Plugins

Ιστοσελίδα: https://dmci.csd.auth.gr

Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας ώστε να βρούμε μαζί τη λύση που ταιριάζει καλύτερα στις ανάγκες της επιχείρησής σας.