Π.Μ.Σ. Διαδραστικές Τεχνολογίες Υλικού και Λογισμικού

Ιστοσελίδα για το νέο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών "Διαδραστικές Τεχνολογίες Υλικού και Λογισμικού" του Τμήματος Πληροφορικής ΑΠΘ

Λίγα Λόγια

Σκοπός του ΠΜΣ “Διαδραστικές Τεχνολογίες Υλικού & Λογισμικού” είναι η παροχή υψηλού επιπέδου σπουδών σε εξειδικευμένα θέματα προηγμένων διαδραστικών τεχνολογιών λογισμικού και υλικού. Το πρόγραμμα προσφέρει ένα προσεκτικά επιλεγμένο σύνολο αντικειμένων, που ανταποκρίνεται στον προαναφερόμενο σκοπό μέσω μιας ισορροπημένης προσέγγισης, που συνδυάζει την εμβάθυνση στις επιστημονικές θεμελιώσεις, στη συστηματική σχεδίαση των διαδραστικών συστημάτων και στην πρακτική άσκηση μέσα από την ενασχόληση με ρεαλιστικά προβλήματα σχεδίασης και υλοποίησης.

Ο σκοπός του ΠΜΣ εκπληρώνεται με την παρακολούθηση οργανωμένων μεταπτυχιακών μαθημάτων και την εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας (στη συνέχεια ‘ΜΔ εργασία’) σύμφωνα με τα διεθνή ακαδημαϊκά πρότυπα που εγγυώνται την υψηλού επιπέδου εξειδίκευση των μεταπτυχιακών φοιτητών/-τριών.

Το Έργο

Στόχος του έργου ήταν η δημιουργία μίας δυναμικής, user-friendly και mobile-friendly ιστοσελίδας που θα παρουσιάζει όλες τις πληροφορίες σχετικές με το νέο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών “Π.Μ.Σ. Διαδραστικές Τεχνολογίες Υλικού και Λογισμικού”, του Τμήματος Πληροφορικής ΑΠΘ.

Η νέα ιστοσελίδα δίνει τη δυνατότητα σε όλους τους ενδιαφερόμενους φοιτητές να βρουν πληροφορίες σχετικά με τον εσωτερικό κανονισμό του ΠΜΣ, τους διδάσκοντες, τα μαθήματα ανά εξάμηνο σπουδών καθώς και τις ανακοινώσεις που αφορούν το ΠΜΣ.

Η ιστοσελίδα του ΠΜΣ “Π.Μ.Σ. Διαδραστικές Τεχνολογίες Υλικού και Λογισμικού” του Τμήματος Πληροφορικής ΑΠΘ, δημιουργήθηκε με τη χρήση των τελευταίων τεχνολογιών διαδικτύου (HTML5, CSS3) και κάνει χρήση του Responsive Design ώστε να είναι προσβάσιμη από όλες τις συσκευές (smartphones, tablets και υπολογιστές).

Πληροφορίες

Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ

Ιστοσελίδα για το νέο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών "Διαδραστικές Τεχνολογίες Υλικού και Λογισμικού" του Τμήματος Πληροφορικής ΑΠΘ

Χώρα: Ελλάδα

Εργασίες: Responsive Website
Custom WordPress Theme
Custom WordPress Plugins

Ιστοσελίδα: https://ihst.csd.auth.gr

Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας ώστε να βρούμε μαζί τη λύση που ταιριάζει καλύτερα στις ανάγκες της επιχείρησής σας.