Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ

Νέα ιστοσελίδα για το Τμήμα Πληροφορικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Λίγα Λόγια

Το Τμήμα Πληροφορικής της Σχολής Θετικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης δέχεται φοιτητές/φοιτήτριες από το ακαδημαϊκό έτος 1992 – 1993. Παράλληλα, οι συνεχείς προσπάθειες του προσωπικού για τη διδασκαλία, την έρευνα, τη βελτίωση του εξοπλισμού και τη στελέχωση του Τμήματος, έχουν καταξιώσει το Τμήμα Πληροφορικής σε Ελληνικό και διεθνές επίπεδο.

Το τμήμα προσφέρει προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές, σπουδές για την απόκτηση διδακτορικού διπλώματος στην Πληροφορική, ενώ παράλληλα συμμετέχει και στο πρόγραμμα LLP/Erasmus, μέσω του οποίου οι προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές ή υποψήφιοι διδάκτορες έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν ένα μέρος του προγράμματος σπουδών τους (δηλ. κάποια από τα μαθήματα τους) ή να εκπονήσουν μέρος της διπλωματικής, μεταπτυχιακής ή διδακτορικής τους εργασίας σε κάποια από τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το Έργο

Στόχος του έργου ήταν η δημιουργία μίας δυναμικής και λειτουργικής ιστοσελίδας για το Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ, ώστε να είναι πιο εύκολη και γρήγορη η ενημέρωση του περιεχομένου της ιστοσελίδας από το διοικητικό και υποστηρικτικό προσωπικό του τμήματος.

Η ιστοσελίδα περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με το Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών (ΠΠΣ) του τμήματος, τα μαθήματα που διδάσκονται ανά εξάμηνο σπουδών, ανακοινώσεις σχετικά με τα μαθήματα και τις διαλέξεις και άλλες χρήσιμες πληροφορίες για τους φοιτητές όπως το πρόγραμμα σπουδών και το πρόγραμμα μαθημάτων και εξετάσεων.

Η ιστοσελίδα του Τμήματος Πληροφορικής ΑΠΘ δημιουργήθηκε με τη χρήση των τελευταίων τεχνολογιών διαδικτύου (HTML5, CSS3) και κάνει χρήση του Responsive Design ώστε να είναι προσβάσιμη από όλες τις συσκευές (smartphones, tablets και υπολογιστές).

Πληροφορίες

Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ

Νέα ιστοσελίδα για το Τμήμα Πληροφορικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Χώρα: Ελλάδα

Εργασίες: Responsive Website
Συντήρηση Ιστοσελίδας
Ενημέρωση CMS

Ιστοσελίδα: https://www.csd.auth.gr/

Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας ώστε να βρούμε μαζί τη λύση που ταιριάζει καλύτερα στις ανάγκες της επιχείρησής σας.