Τα έργα μας

Με πάνω από 3 χρόνια προϋπηρεσία στη δημιουργία και το σχεδιασμό ιστοσελίδων, είμαστε στη θέση να παρέχουμε τις καλύτερες δυνατές λύσεις σε όλους τους πελάτες μας.

Σε αυτήν τη σελίδα θα βρείτε όλα τα έργα που έχουμε αναλάβει τα τελευταία χρόνια, καθώς και κάποιες βασικές πληροφορίες για αυτά.

Δείτε τα έργα

AUTh Labs

Δημιουργία ιστοσελίδας για τα εργαστήρια, τις κλινικές και τα σπουδαστήρια του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

ΔΠΜΣ Διοίκηση Επιχειρήσεων & Πληροφοριακά Συστήματα

Δημιουργία ιστοσελίδας για το ΔΠΜΣ Διοίκηση Επιχειρήσεων & Πληροφοριακά Συστήματα των τμημάτων Πληροφορικής και Οικονομικών Επιστημών του ΑΠΘ.

Ερευνητικό Έργο ECARLE

Δημιουργία ιστοσελίδας για το ερευνητικό έργο ECARLE (Exploitation of Cultural Assets with computer-assisted Recognition, Labeling and meta-data Enrichment).

Π.Μ.Σ. Διαδραστικές Τεχνολογίες Υλικού και Λογισμικού

Δημιουργία ιστοσελίδας για το νέο Π.Μ.Σ. Διαδραστικές Τεχνολογίες υλικού και Λογισμικού του Τμήματος Πληροφορικής ΑΠΘ.

Π.Μ.Σ. Δίκτυα Επικοινωνιών και Ασφάλεια Συστημάτων

Δημιουργία ιστοσελίδας για το νέο Π.Μ.Σ. Δίκτυα Επικοινωνιών και Ασφάλεια Συστημάτων του Τμήματος Πληροφορικής ΑΠΘ.

Π.Μ.Σ. Επιστήμη Δεδομένων και Παγκόσμιου Ιστού

Δημιουργία ιστοσελίδας για το νέο Π.Μ.Σ. Επιστήμη Δεδομένων και Παγκόσμιου Ιστού του Τμήματος Πληροφορικής ΑΠΘ.

Π.Μ.Σ. Ψηφιακά Μέσα – Υπολογιστική Νοημοσύνη

Δημιουργία ιστοσελίδας για το νέο Π.Μ.Σ. Ψηφιακά Μέσα – Υπολογιστική Νοημοσύνη του Τμήματος Πληροφορικής ΑΠΘ.

Π.Μ.Σ. στην Τεχνητή Νοημοσύνη

Δημιουργία ιστοσελίδας για το νέο Π.Μ.Σ. στην Τεχνητή Νοημοσύνη του Τμήματος Πληροφορικής ΑΠΘ.

Μεταπτυχιακές Σπουδές στην Πληροφορική

Δημιουργία ιστοσελίδας για την παρουσίαση των νέων Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Πληροφορικής ΑΠΘ.

Πρόσθετο Ηλεκτρονικών Αιτήσεων Φοιτητών

Δημιουργία WordPress plugin για τις ηλεκτρονικές αιτήσεις φοιτητών στα προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών του Τμήματος Πληροφορικής ΑΠΘ.

Intelligent Systems Lab

Δημιουργία ιστοσελίδας για το εργαστήριο Intelligent Systems του Τμήματος Πληροφορικής ΑΠΘ.

Softwise Lab

Δημιουργία ιστοσελίδας για το εργαστήριο Softwise του Τμήματος Πληροφορικής ΑΠΘ.

Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ

Δημιουργία νέας ιστοσελίδας για το Τμήματος Πληροφορικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.